<div align="center"> <h1>Krzepice Hotel - Zajazd Pod Różą</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/zajazdkrzepice/index.html" rel="nofollow">www.republika.pl/zajazdkrzepice/index.html</a></p> </div>